baner

Prev Next
Radek Brzózka
Artur Rudnicki
Dorota Czech-Czerniak
TP-Link
INEA
Monika Zwierko
Anna Nowicka
Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
Marta Florkiewicz-Borkowska
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
Małgorzata  Rożyńska
Bohumir Soukup
Anna Grzegory
INTEL
UMiG Września
Adam Jurkiewicz
YoungFace.TV
LOFI ROBOT
Ola Zdzarska
Profesor Krzysztof Diks
IRS - Image Recording Solutions
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Wylicz nagrodę
INTON studio - fotografia i film
Jan Madey
INTON Grzegorz Jóźwiak - agencja reklamowa
Apple Solution Expert – Education - główny partner
Prof. dr hab. Stanisław Dylak
Edu Style
WIERZBICKI JANUSZ S.
Samsung Mistrzowie Kodowania
Paweł Grześkowiak
Edukacja i Dialog
Agencja Pracy Twórczej
Małgorzata Kasperczakowa
Joanna Apanasewicz
IT w Edukacji
krachdevs.io
Edunews.pl
Wonder Workshop
Ogólnopolska Akademia Programowania
copy service
Magazyn „Pieniądze są Dla Szkoły”
Monika Walkowiak
Barbara Halska
Paweł Grześkowiak
Squla
Jacek Kawałek
Robert Celuch
Rafał M. Socha
ABIX Linuksowe Systemy Wspomagania Biznesu
Bartosz Chwiłkowski
PROKSER
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni
Teletronik
Radio Września
Monster & Devices
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Dariusz Andrzejewski
Microsoft
Natalia Iwan
apki.org
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Stowarzyszenie TALENT
NOVOTechnologies
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
Wielkopolski Kurator Oświaty
Fundacja Uniwersytet  Dzieci
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształacących we Wrześni
CISCO Meraki
Dariusz Stachecki
Wojciech Zięba
PTI, ECDL
Prof. Maciej Marek Sysło
Learnetic S.A.

Stowarzyszenie TALENT

Rate this item
(0 votes)

Misja

Misją Stowarzyszenia TALENT jest tworzenie warunków dla integralnego rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie. Odkrywamy, wspieramy i promujemy talenty, których potrzebuje Polska i współczesny świat. Naszą dumą i radością jest każdy młody człowiek, którego pasję stanowi zdobywanie wiedzy i “programowanie” własnej przyszłości dla dobra rodziny, narodu i globalnego społeczeństwa.
Cele i formy działań

 

Wyzwania, którym staramy się sprostać to:

kształcenie kultury matematycznej i informatycznej;
kształtowanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów;
rozwój kompetencji w zakresie myślenia algorytmicznego;
stymulowanie woli i determinacji w kierunku permanentnego samokształcenia;
rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny własnych osiągnięć;
wzmacnianie odporności psychicznej, emocjonalnej i fizycznej;
kształtowanie etycznej postawy życiowej;
krzewienie zamiłowania do rodzimej kultury i tradycji;
upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku a także kształtowanie świadomości ekologicznej.
Zdania te realizowane są w szczególności poprzez:

organizowanie obozów naukowych, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, konkursów i pozostałych form edukacji w zakresie informatyki i matematyki oraz przedmiotów uzupełniających;
zakładanie, prowadzenie, i wspieranie kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, szkół;
tworzenie, prowadzenie, i wspieranie placówek, programów, projektów edukacyjnych i wychowawczych;
budowanie i utrzymywanie obiektów szkoleniowych, edukacyjnych, sportowych;
organizowanie zbiórek pieniężnych i akcji charytatywnych;
przeprowadzanie konkursów, ustanawianie nagród, fundowanie stypendiów dla osób, grup, instytucji, firm i środowisk;
działalność wydawniczą i medialną;
utrzymywanie współpracy i kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Organy Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Ryszard Szubartowski – Prezes
Grzegorz Urgacz – Wiceprezes
Marta Kwaśnik – członek Zarządu
Organem nadzorczym jest Komisja Rewizyjna w składzie:
Adam Dzedzej
Maciej Langowski
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Nadzór nad działaniem Stowarzyszenia pełni Prezydent Miasta Gdyni.
Możesz skorzystać

Osobami, które w pierwszym rzędzie mogą skorzystać z działalności Stowarzyszenia są młodzi ludzie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, wykazujący zainteresowanie i uzdolnienia informatyczne. Dzięki zetknięciu z nauczaniem metodą Szubartowskiego a także mobilizacji ze strony rówieśników o podobnych zainteresowaniach, mają szansę dołączyć do grona laureatów krajowych i międzynarodowych olimpiad informatycznych. Ponadto otrzymają wiedzę i motywację w kierunku świadomego planowania własnego rozwoju i przyszłości zawodowej, która pozwoli im na osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku pracy. Dokona się to dzięki wsparciu ze strony wykwalifikowanych nauczycieli, trenerów, psychologów i wychowawców.Zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem mogą być również nauczyciele informatyki, pragnący doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z utalentowaną młodzieżą. Chętnie dzielimy się doświadczeniami i umiejętnościami kształcenia przyszłych mistrzów programowania. Zapraszamy także do współpracy placówki szkolne, które pragną podnosić u siebie poziom kształcenia informatycznego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub elektroniczny. Aktualne informacje o poszczególnych formach działalności Stowarzyszenia umieszczane są na stronie internetowej.

Możesz pomóc

O kontakt prosimy także wszystkie osoby, firmy lub instytucje, którym bliska jest idea rozwoju młodych talentów informatycznych. Jest wiele sposobów w jakie możesz wesprzeć działanie Stowarzyszenia. Od wolontariatu, poprzez mecenat, darczyństwo rzeczowe, sponsoring a także patronat medialny. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, uzdolniona młodzież nie będzie musiała szukać pomyślności na ścieżkach emigracji “za chlebem”. Znajdzie ją poprzez aktywne zaangażowanie się w rozwój własnych talentów na ojczystej ziemi.

Additional Info

Read 7302 times
SWOI
MotionTV
Marzena Żylińska
Bohumir Soukup
Joanna Kandzia
Barbara Halska
Young Digital Planet SA
IRS
Grzegorz Kaczmarek
VOL efektywne ICT
PTI, ECDL
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Wiesława Kopf
Funmedia
Edunews.pl
Arkadiusz Stefan
FOCUS
Edu Style
mc2
Partner społecznościowy: Superbelfrzy RP
Apple Solution Expert – Education - główny partner
Maciej Suchodolski
EDUKA
EduFakty – Uczę Nowocześnie
SGP
UMiG Września
IT w Edukacji
TVP Poznań
Jerzy Dengler
MERU
eTwinning
INTON - reklama i multimedia
Karolina Szulc
Edukacja i Dialog
Witold Kołodziejczyk
Marta Szłapka
ProData
Dr hab. inż. Janusz Morbitzer profesor nadzw. UP Kraków

Zobacz relacje wideo

Zaangażowani w poprzednich edycjach

Maksymilian Ufa
Edukacja i Dialog
MotionTV
YDP
PTI, ECDL
Maciej Tyran
Pearson
MegaMatma
GWO
Focus
IRS
Dorota Gawrońska-Popa
Gracjana Więckowska
Helion
EGIS
NOVOTechnologies
Netgear
Sebastian Wasiołka
Przemysław Dudasz
Ewa Sumowska
ESRI
Fraszka edukacyjna
Edyta Wyka
Daniel Makus
eTwinning
Dariusz Stachecki
PWN.PL
intel
Maciej Kaczmarek
Witold Kołodziejczyk
Anna Kowalczyk
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
Robert Celuch
SGP
EduNews
Jan Madey
UMiG Września
Gazeta Szkolna
Bohumir Soukup
Marta Samulowska

netgear

Najczęściej wybierana sieć WiFi w Pilotażu Cyfrowa Szkoła

Odsłon artykułów:
350984

Odwiedza nas 240 gości oraz 0 użytkowników.