baner

Prev Next
WIERZBICKI JANUSZ S.
Jacek Kawałek
Learnetic S.A.
Stowarzyszenie TALENT
Samsung Mistrzowie Kodowania
Monika Walkowiak
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Magazyn „Pieniądze są Dla Szkoły”
Wonder Workshop
Fundacja Uniwersytet  Dzieci
Monika Zwierko
IRS - Image Recording Solutions
TP-Link
INTON studio - fotografia i film
Wylicz nagrodę
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
Rafał M. Socha
Wojciech Zięba
NOVOTechnologies
Jan Madey
Dorota Czech-Czerniak
Prof. dr hab. Stanisław Dylak
LOFI ROBOT
Adam Jurkiewicz
Paweł Grześkowiak
Edukacja i Dialog
PTI, ECDL
Robert Celuch
Prof. Maciej Marek Sysło
ABIX Linuksowe Systemy Wspomagania Biznesu
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni
Microsoft
Ola Zdzarska
Marta Florkiewicz-Borkowska
Monster & Devices
apki.org
Bohumir Soukup
Joanna Apanasewicz
Barbara Halska
Natalia Iwan
Squla
Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
INTEL
Dariusz Stachecki
INTON Grzegorz Jóźwiak - agencja reklamowa
Anna Nowicka
Apple Solution Expert – Education - główny partner
Radio Września
IT w Edukacji
Edunews.pl
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Radek Brzózka
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształacących we Wrześni
PROKSER
INEA
CISCO Meraki
YoungFace.TV
Artur Rudnicki
Agencja Pracy Twórczej
Ogólnopolska Akademia Programowania
Bartosz Chwiłkowski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
Edu Style
Dariusz Andrzejewski
Anna Grzegory
krachdevs.io
Małgorzata  Rożyńska
Paweł Grześkowiak
UMiG Września
Profesor Krzysztof Diks
Wielkopolski Kurator Oświaty
Małgorzata Kasperczakowa
copy service
Teletronik

Stowarzyszenie TALENT

Rate this item
(0 votes)

Misja

Misją Stowarzyszenia TALENT jest tworzenie warunków dla integralnego rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie. Odkrywamy, wspieramy i promujemy talenty, których potrzebuje Polska i współczesny świat. Naszą dumą i radością jest każdy młody człowiek, którego pasję stanowi zdobywanie wiedzy i “programowanie” własnej przyszłości dla dobra rodziny, narodu i globalnego społeczeństwa.
Cele i formy działań

 

Wyzwania, którym staramy się sprostać to:

kształcenie kultury matematycznej i informatycznej;
kształtowanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów;
rozwój kompetencji w zakresie myślenia algorytmicznego;
stymulowanie woli i determinacji w kierunku permanentnego samokształcenia;
rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny własnych osiągnięć;
wzmacnianie odporności psychicznej, emocjonalnej i fizycznej;
kształtowanie etycznej postawy życiowej;
krzewienie zamiłowania do rodzimej kultury i tradycji;
upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku a także kształtowanie świadomości ekologicznej.
Zdania te realizowane są w szczególności poprzez:

organizowanie obozów naukowych, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, konkursów i pozostałych form edukacji w zakresie informatyki i matematyki oraz przedmiotów uzupełniających;
zakładanie, prowadzenie, i wspieranie kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, szkół;
tworzenie, prowadzenie, i wspieranie placówek, programów, projektów edukacyjnych i wychowawczych;
budowanie i utrzymywanie obiektów szkoleniowych, edukacyjnych, sportowych;
organizowanie zbiórek pieniężnych i akcji charytatywnych;
przeprowadzanie konkursów, ustanawianie nagród, fundowanie stypendiów dla osób, grup, instytucji, firm i środowisk;
działalność wydawniczą i medialną;
utrzymywanie współpracy i kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Organy Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Ryszard Szubartowski – Prezes
Grzegorz Urgacz – Wiceprezes
Marta Kwaśnik – członek Zarządu
Organem nadzorczym jest Komisja Rewizyjna w składzie:
Adam Dzedzej
Maciej Langowski
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Nadzór nad działaniem Stowarzyszenia pełni Prezydent Miasta Gdyni.
Możesz skorzystać

Osobami, które w pierwszym rzędzie mogą skorzystać z działalności Stowarzyszenia są młodzi ludzie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, wykazujący zainteresowanie i uzdolnienia informatyczne. Dzięki zetknięciu z nauczaniem metodą Szubartowskiego a także mobilizacji ze strony rówieśników o podobnych zainteresowaniach, mają szansę dołączyć do grona laureatów krajowych i międzynarodowych olimpiad informatycznych. Ponadto otrzymają wiedzę i motywację w kierunku świadomego planowania własnego rozwoju i przyszłości zawodowej, która pozwoli im na osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku pracy. Dokona się to dzięki wsparciu ze strony wykwalifikowanych nauczycieli, trenerów, psychologów i wychowawców.Zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem mogą być również nauczyciele informatyki, pragnący doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z utalentowaną młodzieżą. Chętnie dzielimy się doświadczeniami i umiejętnościami kształcenia przyszłych mistrzów programowania. Zapraszamy także do współpracy placówki szkolne, które pragną podnosić u siebie poziom kształcenia informatycznego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub elektroniczny. Aktualne informacje o poszczególnych formach działalności Stowarzyszenia umieszczane są na stronie internetowej.

Możesz pomóc

O kontakt prosimy także wszystkie osoby, firmy lub instytucje, którym bliska jest idea rozwoju młodych talentów informatycznych. Jest wiele sposobów w jakie możesz wesprzeć działanie Stowarzyszenia. Od wolontariatu, poprzez mecenat, darczyństwo rzeczowe, sponsoring a także patronat medialny. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, uzdolniona młodzież nie będzie musiała szukać pomyślności na ścieżkach emigracji “za chlebem”. Znajdzie ją poprzez aktywne zaangażowanie się w rozwój własnych talentów na ojczystej ziemi.

Additional Info

Read 9596 times
Maciej Suchodolski
eTwinning
UMiG Września
Karolina Szulc
Dr hab. inż. Janusz Morbitzer profesor nadzw. UP Kraków
SGP
IT w Edukacji
Marzena Żylińska
Edu Style
Bohumir Soukup
FOCUS
PTI, ECDL
Witold Kołodziejczyk
INTON - reklama i multimedia
Partner społecznościowy: Superbelfrzy RP
Jerzy Dengler
Young Digital Planet SA
SWOI
Edunews.pl
EduFakty – Uczę Nowocześnie
MERU
MotionTV
Wiesława Kopf
Funmedia
EDUKA
ProData
Arkadiusz Stefan
Joanna Kandzia
Apple Solution Expert – Education - główny partner
TVP Poznań
Marta Szłapka
Barbara Halska
Grzegorz Kaczmarek
mc2
IRS
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
VOL efektywne ICT
Edukacja i Dialog

Zobacz relacje wideo

Zaangażowani w poprzednich edycjach

GWO
Gazeta Szkolna
Marta Samulowska
Helion
EduNews
Sebastian Wasiołka
PWN.PL
NOVOTechnologies
intel
Maciej Kaczmarek
Witold Kołodziejczyk
Maciej Tyran
Daniel Makus
IRS
MegaMatma
MotionTV
Ewa Sumowska
Anna Kowalczyk
Fraszka edukacyjna
Dariusz Stachecki
Gracjana Więckowska
Focus
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
SGP
Jan Madey
Maksymilian Ufa
Edukacja i Dialog
PTI, ECDL
Netgear
eTwinning
ESRI
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
Robert Celuch
UMiG Września
Pearson
YDP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Bohumir Soukup
EGIS
Dorota Gawrońska-Popa
Edyta Wyka
Przemysław Dudasz

netgear

Najczęściej wybierana sieć WiFi w Pilotażu Cyfrowa Szkoła

Odsłon artykułów:
395711

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.