baner

Prev Next
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształacących we Wrześni
Radio Września
Monika Zwierko
Rafał M. Socha
INTON Grzegorz Jóźwiak - agencja reklamowa
copy service
Radek Brzózka
Wonder Workshop
Magazyn „Pieniądze są Dla Szkoły”
IRS - Image Recording Solutions
Wylicz nagrodę
Monster & Devices
ABIX Linuksowe Systemy Wspomagania Biznesu
Microsoft
UMiG Września
Edu Style
Agencja Pracy Twórczej
YoungFace.TV
Adam Jurkiewicz
Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
Teletronik
NOVOTechnologies
LOFI ROBOT
Natalia Iwan
Wielkopolski Kurator Oświaty
Marta Florkiewicz-Borkowska
Barbara Halska
Edunews.pl
Profesor Krzysztof Diks
Fundacja Uniwersytet  Dzieci
Joanna Apanasewicz
INTON studio - fotografia i film
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Dorota Czech-Czerniak
Wojciech Zięba
Dariusz Andrzejewski
Bartosz Chwiłkowski
WIERZBICKI JANUSZ S.
Dariusz Stachecki
Anna Grzegory
apki.org
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Jacek Kawałek
Robert Celuch
Samsung Mistrzowie Kodowania
INTEL
Paweł Grześkowiak
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
TP-Link
INEA
Stowarzyszenie TALENT
Małgorzata  Rożyńska
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Jan Madey
Prof. dr hab. Stanisław Dylak
Artur Rudnicki
Apple Solution Expert – Education - główny partner
Monika Walkowiak
krachdevs.io
CISCO Meraki
Prof. Maciej Marek Sysło
Małgorzata Kasperczakowa
Squla
Ogólnopolska Akademia Programowania
IT w Edukacji
PTI, ECDL
PROKSER
Anna Nowicka
Ola Zdzarska
Edukacja i Dialog
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni
Paweł Grześkowiak
Learnetic S.A.
Bohumir Soukup

Stowarzyszenie TALENT

Rate this item
(0 votes)

Misja

Misją Stowarzyszenia TALENT jest tworzenie warunków dla integralnego rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie. Odkrywamy, wspieramy i promujemy talenty, których potrzebuje Polska i współczesny świat. Naszą dumą i radością jest każdy młody człowiek, którego pasję stanowi zdobywanie wiedzy i “programowanie” własnej przyszłości dla dobra rodziny, narodu i globalnego społeczeństwa.
Cele i formy działań

 

Wyzwania, którym staramy się sprostać to:

kształcenie kultury matematycznej i informatycznej;
kształtowanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów;
rozwój kompetencji w zakresie myślenia algorytmicznego;
stymulowanie woli i determinacji w kierunku permanentnego samokształcenia;
rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny własnych osiągnięć;
wzmacnianie odporności psychicznej, emocjonalnej i fizycznej;
kształtowanie etycznej postawy życiowej;
krzewienie zamiłowania do rodzimej kultury i tradycji;
upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku a także kształtowanie świadomości ekologicznej.
Zdania te realizowane są w szczególności poprzez:

organizowanie obozów naukowych, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, konkursów i pozostałych form edukacji w zakresie informatyki i matematyki oraz przedmiotów uzupełniających;
zakładanie, prowadzenie, i wspieranie kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, szkół;
tworzenie, prowadzenie, i wspieranie placówek, programów, projektów edukacyjnych i wychowawczych;
budowanie i utrzymywanie obiektów szkoleniowych, edukacyjnych, sportowych;
organizowanie zbiórek pieniężnych i akcji charytatywnych;
przeprowadzanie konkursów, ustanawianie nagród, fundowanie stypendiów dla osób, grup, instytucji, firm i środowisk;
działalność wydawniczą i medialną;
utrzymywanie współpracy i kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Organy Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Ryszard Szubartowski – Prezes
Grzegorz Urgacz – Wiceprezes
Marta Kwaśnik – członek Zarządu
Organem nadzorczym jest Komisja Rewizyjna w składzie:
Adam Dzedzej
Maciej Langowski
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Nadzór nad działaniem Stowarzyszenia pełni Prezydent Miasta Gdyni.
Możesz skorzystać

Osobami, które w pierwszym rzędzie mogą skorzystać z działalności Stowarzyszenia są młodzi ludzie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, wykazujący zainteresowanie i uzdolnienia informatyczne. Dzięki zetknięciu z nauczaniem metodą Szubartowskiego a także mobilizacji ze strony rówieśników o podobnych zainteresowaniach, mają szansę dołączyć do grona laureatów krajowych i międzynarodowych olimpiad informatycznych. Ponadto otrzymają wiedzę i motywację w kierunku świadomego planowania własnego rozwoju i przyszłości zawodowej, która pozwoli im na osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku pracy. Dokona się to dzięki wsparciu ze strony wykwalifikowanych nauczycieli, trenerów, psychologów i wychowawców.Zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem mogą być również nauczyciele informatyki, pragnący doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z utalentowaną młodzieżą. Chętnie dzielimy się doświadczeniami i umiejętnościami kształcenia przyszłych mistrzów programowania. Zapraszamy także do współpracy placówki szkolne, które pragną podnosić u siebie poziom kształcenia informatycznego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub elektroniczny. Aktualne informacje o poszczególnych formach działalności Stowarzyszenia umieszczane są na stronie internetowej.

Możesz pomóc

O kontakt prosimy także wszystkie osoby, firmy lub instytucje, którym bliska jest idea rozwoju młodych talentów informatycznych. Jest wiele sposobów w jakie możesz wesprzeć działanie Stowarzyszenia. Od wolontariatu, poprzez mecenat, darczyństwo rzeczowe, sponsoring a także patronat medialny. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, uzdolniona młodzież nie będzie musiała szukać pomyślności na ścieżkach emigracji “za chlebem”. Znajdzie ją poprzez aktywne zaangażowanie się w rozwój własnych talentów na ojczystej ziemi.

Additional Info

Read 10390 times
Young Digital Planet SA
Partner społecznościowy: Superbelfrzy RP
Witold Kołodziejczyk
UMiG Września
Joanna Kandzia
Arkadiusz Stefan
Maciej Suchodolski
ProData
EduFakty – Uczę Nowocześnie
PTI, ECDL
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
INTON - reklama i multimedia
IT w Edukacji
Edu Style
FOCUS
Jerzy Dengler
IRS
Dr hab. inż. Janusz Morbitzer profesor nadzw. UP Kraków
Edunews.pl
Grzegorz Kaczmarek
Edukacja i Dialog
Apple Solution Expert – Education - główny partner
EDUKA
Wiesława Kopf
Marta Szłapka
Bohumir Soukup
Funmedia
Karolina Szulc
mc2
MotionTV
TVP Poznań
Barbara Halska
VOL efektywne ICT
Marzena Żylińska
SGP
MERU
SWOI
eTwinning

Zobacz relacje wideo

Zaangażowani w poprzednich edycjach

Helion
eTwinning
Jan Madey
Daniel Makus
Dorota Gawrońska-Popa
Sebastian Wasiołka
IRS
Witold Kołodziejczyk
Pearson
MegaMatma
Przemysław Dudasz
Netgear
intel
Dariusz Stachecki
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
EGIS
Edyta Wyka
UMiG Września
Fraszka edukacyjna
PWN.PL
ESRI
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
NOVOTechnologies
Gazeta Szkolna
Marta Samulowska
Maciej Kaczmarek
SGP
GWO
MotionTV
Edukacja i Dialog
Robert Celuch
YDP
Bohumir Soukup
Gracjana Więckowska
EduNews
Maciej Tyran
Focus
Ewa Sumowska
PTI, ECDL
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Maksymilian Ufa
Anna Kowalczyk

netgear

Najczęściej wybierana sieć WiFi w Pilotażu Cyfrowa Szkoła

Odsłon artykułów:
415829

Odwiedza nas 122 gości oraz 0 użytkowników.