baner

Prev Next
IT w Edukacji
Learnetic S.A.
Monika Zwierko
LOFI ROBOT
Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
Edu Style
Teletronik
Dariusz Andrzejewski
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształacących we Wrześni
Bartosz Chwiłkowski
Jan Madey
krachdevs.io
INTON Grzegorz Jóźwiak - agencja reklamowa
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
PTI, ECDL
Monika Walkowiak
YoungFace.TV
Małgorzata Kasperczakowa
Dorota Czech-Czerniak
INEA
Edunews.pl
Radek Brzózka
INTEL
Squla
Edukacja i Dialog
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Wielkopolski Kurator Oświaty
Wojciech Zięba
Paweł Grześkowiak
Prof. Maciej Marek Sysło
Małgorzata  Rożyńska
IRS - Image Recording Solutions
Radio Września
Microsoft
Agencja Pracy Twórczej
Wonder Workshop
Magazyn „Pieniądze są Dla Szkoły”
Bohumir Soukup
Ogólnopolska Akademia Programowania
TP-Link
WIERZBICKI JANUSZ S.
Stowarzyszenie TALENT
ABIX Linuksowe Systemy Wspomagania Biznesu
copy service
Dariusz Stachecki
Samsung Mistrzowie Kodowania
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Jacek Kawałek
INTON studio - fotografia i film
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
apki.org
Marta Florkiewicz-Borkowska
Anna Nowicka
CISCO Meraki
Natalia Iwan
Adam Jurkiewicz
Joanna Apanasewicz
NOVOTechnologies
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni
Rafał M. Socha
Profesor Krzysztof Diks
Fundacja Uniwersytet  Dzieci
PROKSER
Barbara Halska
Paweł Grześkowiak
Ola Zdzarska
UMiG Września
Wylicz nagrodę
Anna Grzegory
Prof. dr hab. Stanisław Dylak
Robert Celuch
Artur Rudnicki
Apple Solution Expert – Education - główny partner
Monster & Devices

Stowarzyszenie TALENT

Rate this item
(0 votes)

Misja

Misją Stowarzyszenia TALENT jest tworzenie warunków dla integralnego rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie. Odkrywamy, wspieramy i promujemy talenty, których potrzebuje Polska i współczesny świat. Naszą dumą i radością jest każdy młody człowiek, którego pasję stanowi zdobywanie wiedzy i “programowanie” własnej przyszłości dla dobra rodziny, narodu i globalnego społeczeństwa.
Cele i formy działań

 

Wyzwania, którym staramy się sprostać to:

kształcenie kultury matematycznej i informatycznej;
kształtowanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów;
rozwój kompetencji w zakresie myślenia algorytmicznego;
stymulowanie woli i determinacji w kierunku permanentnego samokształcenia;
rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny własnych osiągnięć;
wzmacnianie odporności psychicznej, emocjonalnej i fizycznej;
kształtowanie etycznej postawy życiowej;
krzewienie zamiłowania do rodzimej kultury i tradycji;
upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku a także kształtowanie świadomości ekologicznej.
Zdania te realizowane są w szczególności poprzez:

organizowanie obozów naukowych, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, konkursów i pozostałych form edukacji w zakresie informatyki i matematyki oraz przedmiotów uzupełniających;
zakładanie, prowadzenie, i wspieranie kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, szkół;
tworzenie, prowadzenie, i wspieranie placówek, programów, projektów edukacyjnych i wychowawczych;
budowanie i utrzymywanie obiektów szkoleniowych, edukacyjnych, sportowych;
organizowanie zbiórek pieniężnych i akcji charytatywnych;
przeprowadzanie konkursów, ustanawianie nagród, fundowanie stypendiów dla osób, grup, instytucji, firm i środowisk;
działalność wydawniczą i medialną;
utrzymywanie współpracy i kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Organy Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Ryszard Szubartowski – Prezes
Grzegorz Urgacz – Wiceprezes
Marta Kwaśnik – członek Zarządu
Organem nadzorczym jest Komisja Rewizyjna w składzie:
Adam Dzedzej
Maciej Langowski
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Nadzór nad działaniem Stowarzyszenia pełni Prezydent Miasta Gdyni.
Możesz skorzystać

Osobami, które w pierwszym rzędzie mogą skorzystać z działalności Stowarzyszenia są młodzi ludzie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, wykazujący zainteresowanie i uzdolnienia informatyczne. Dzięki zetknięciu z nauczaniem metodą Szubartowskiego a także mobilizacji ze strony rówieśników o podobnych zainteresowaniach, mają szansę dołączyć do grona laureatów krajowych i międzynarodowych olimpiad informatycznych. Ponadto otrzymają wiedzę i motywację w kierunku świadomego planowania własnego rozwoju i przyszłości zawodowej, która pozwoli im na osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku pracy. Dokona się to dzięki wsparciu ze strony wykwalifikowanych nauczycieli, trenerów, psychologów i wychowawców.Zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem mogą być również nauczyciele informatyki, pragnący doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z utalentowaną młodzieżą. Chętnie dzielimy się doświadczeniami i umiejętnościami kształcenia przyszłych mistrzów programowania. Zapraszamy także do współpracy placówki szkolne, które pragną podnosić u siebie poziom kształcenia informatycznego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub elektroniczny. Aktualne informacje o poszczególnych formach działalności Stowarzyszenia umieszczane są na stronie internetowej.

Możesz pomóc

O kontakt prosimy także wszystkie osoby, firmy lub instytucje, którym bliska jest idea rozwoju młodych talentów informatycznych. Jest wiele sposobów w jakie możesz wesprzeć działanie Stowarzyszenia. Od wolontariatu, poprzez mecenat, darczyństwo rzeczowe, sponsoring a także patronat medialny. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, uzdolniona młodzież nie będzie musiała szukać pomyślności na ścieżkach emigracji “za chlebem”. Znajdzie ją poprzez aktywne zaangażowanie się w rozwój własnych talentów na ojczystej ziemi.

Additional Info

Read 12746 times
PTI, ECDL
INTON - reklama i multimedia
MotionTV
Young Digital Planet SA
VOL efektywne ICT
EduFakty – Uczę Nowocześnie
Apple Solution Expert – Education - główny partner
Karolina Szulc
Joanna Kandzia
UMiG Września
Barbara Halska
Arkadiusz Stefan
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
EDUKA
Marzena Żylińska
Witold Kołodziejczyk
Grzegorz Kaczmarek
Edunews.pl
SWOI
Edukacja i Dialog
TVP Poznań
Marta Szłapka
Bohumir Soukup
ProData
MERU
Partner społecznościowy: Superbelfrzy RP
eTwinning
SGP
mc2
FOCUS
IT w Edukacji
Maciej Suchodolski
Funmedia
Edu Style
IRS
Wiesława Kopf
Jerzy Dengler
Dr hab. inż. Janusz Morbitzer profesor nadzw. UP Kraków

Zobacz relacje wideo

Zaangażowani w poprzednich edycjach

Anna Kowalczyk
ESRI
Dariusz Stachecki
Maciej Kaczmarek
YDP
Gracjana Więckowska
Focus
Maciej Tyran
Robert Celuch
Ewa Sumowska
SGP
Marta Samulowska
Bohumir Soukup
Netgear
Gazeta Szkolna
UMiG Września
Sebastian Wasiołka
EduNews
MegaMatma
EGIS
Witold Kołodziejczyk
PTI, ECDL
MotionTV
Fraszka edukacyjna
Daniel Makus
intel
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
NOVOTechnologies
Dorota Gawrońska-Popa
IRS
GWO
Przemysław Dudasz
Jan Madey
Edyta Wyka
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
PWN.PL
eTwinning
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Pearson
Helion
Edukacja i Dialog
Maksymilian Ufa

netgear

Najczęściej wybierana sieć WiFi w Pilotażu Cyfrowa Szkoła

Odsłon artykułów:
464149

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.