baner

Prev Next
NOVOTechnologies
Edunews.pl
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni
PTI, ECDL
Prof. dr hab. Stanisław Dylak
Joanna Apanasewicz
Paweł Grześkowiak
WIERZBICKI JANUSZ S.
INTEL
Monika Zwierko
Paweł Grześkowiak
IT w Edukacji
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
Apple Solution Expert – Education - główny partner
Dariusz Stachecki
Wielkopolski Kurator Oświaty
Marta Florkiewicz-Borkowska
Natalia Iwan
Dorota Czech-Czerniak
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Jacek Kawałek
Samsung Mistrzowie Kodowania
TP-Link
IRS - Image Recording Solutions
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Stowarzyszenie TALENT
INTON studio - fotografia i film
Bartosz Chwiłkowski
YoungFace.TV
copy service
INTON Grzegorz Jóźwiak - agencja reklamowa
Edukacja i Dialog
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształacących we Wrześni
Robert Celuch
CISCO Meraki
Edu Style
Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
Rafał M. Socha
Monika Walkowiak
Wylicz nagrodę
UMiG Września
ABIX Linuksowe Systemy Wspomagania Biznesu
Anna Grzegory
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
Fundacja Uniwersytet  Dzieci
Adam Jurkiewicz
PROKSER
Agencja Pracy Twórczej
Anna Nowicka
Prof. Maciej Marek Sysło
Wonder Workshop
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Squla
Artur Rudnicki
Radek Brzózka
Dariusz Andrzejewski
Barbara Halska
Bohumir Soukup
krachdevs.io
Microsoft
Małgorzata Kasperczakowa
Ogólnopolska Akademia Programowania
LOFI ROBOT
Profesor Krzysztof Diks
Monster & Devices
Learnetic S.A.
Małgorzata  Rożyńska
apki.org
Radio Września
Magazyn „Pieniądze są Dla Szkoły”
Jan Madey
Ola Zdzarska
Teletronik
Wojciech Zięba
INEA

Stowarzyszenie TALENT

Rate this item
(0 votes)

Misja

Misją Stowarzyszenia TALENT jest tworzenie warunków dla integralnego rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie. Odkrywamy, wspieramy i promujemy talenty, których potrzebuje Polska i współczesny świat. Naszą dumą i radością jest każdy młody człowiek, którego pasję stanowi zdobywanie wiedzy i “programowanie” własnej przyszłości dla dobra rodziny, narodu i globalnego społeczeństwa.
Cele i formy działań

 

Wyzwania, którym staramy się sprostać to:

kształcenie kultury matematycznej i informatycznej;
kształtowanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów;
rozwój kompetencji w zakresie myślenia algorytmicznego;
stymulowanie woli i determinacji w kierunku permanentnego samokształcenia;
rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny własnych osiągnięć;
wzmacnianie odporności psychicznej, emocjonalnej i fizycznej;
kształtowanie etycznej postawy życiowej;
krzewienie zamiłowania do rodzimej kultury i tradycji;
upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku a także kształtowanie świadomości ekologicznej.
Zdania te realizowane są w szczególności poprzez:

organizowanie obozów naukowych, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, konkursów i pozostałych form edukacji w zakresie informatyki i matematyki oraz przedmiotów uzupełniających;
zakładanie, prowadzenie, i wspieranie kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, szkół;
tworzenie, prowadzenie, i wspieranie placówek, programów, projektów edukacyjnych i wychowawczych;
budowanie i utrzymywanie obiektów szkoleniowych, edukacyjnych, sportowych;
organizowanie zbiórek pieniężnych i akcji charytatywnych;
przeprowadzanie konkursów, ustanawianie nagród, fundowanie stypendiów dla osób, grup, instytucji, firm i środowisk;
działalność wydawniczą i medialną;
utrzymywanie współpracy i kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Organy Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Ryszard Szubartowski – Prezes
Grzegorz Urgacz – Wiceprezes
Marta Kwaśnik – członek Zarządu
Organem nadzorczym jest Komisja Rewizyjna w składzie:
Adam Dzedzej
Maciej Langowski
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Nadzór nad działaniem Stowarzyszenia pełni Prezydent Miasta Gdyni.
Możesz skorzystać

Osobami, które w pierwszym rzędzie mogą skorzystać z działalności Stowarzyszenia są młodzi ludzie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, wykazujący zainteresowanie i uzdolnienia informatyczne. Dzięki zetknięciu z nauczaniem metodą Szubartowskiego a także mobilizacji ze strony rówieśników o podobnych zainteresowaniach, mają szansę dołączyć do grona laureatów krajowych i międzynarodowych olimpiad informatycznych. Ponadto otrzymają wiedzę i motywację w kierunku świadomego planowania własnego rozwoju i przyszłości zawodowej, która pozwoli im na osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku pracy. Dokona się to dzięki wsparciu ze strony wykwalifikowanych nauczycieli, trenerów, psychologów i wychowawców.Zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem mogą być również nauczyciele informatyki, pragnący doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z utalentowaną młodzieżą. Chętnie dzielimy się doświadczeniami i umiejętnościami kształcenia przyszłych mistrzów programowania. Zapraszamy także do współpracy placówki szkolne, które pragną podnosić u siebie poziom kształcenia informatycznego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub elektroniczny. Aktualne informacje o poszczególnych formach działalności Stowarzyszenia umieszczane są na stronie internetowej.

Możesz pomóc

O kontakt prosimy także wszystkie osoby, firmy lub instytucje, którym bliska jest idea rozwoju młodych talentów informatycznych. Jest wiele sposobów w jakie możesz wesprzeć działanie Stowarzyszenia. Od wolontariatu, poprzez mecenat, darczyństwo rzeczowe, sponsoring a także patronat medialny. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, uzdolniona młodzież nie będzie musiała szukać pomyślności na ścieżkach emigracji “za chlebem”. Znajdzie ją poprzez aktywne zaangażowanie się w rozwój własnych talentów na ojczystej ziemi.

Additional Info

Read 6086 times
TVP Poznań
PTI, ECDL
SWOI
Barbara Halska
INTON - reklama i multimedia
Bohumir Soukup
Partner społecznościowy: Superbelfrzy RP
FOCUS
eTwinning
Young Digital Planet SA
IT w Edukacji
Jerzy Dengler
Edu Style
IRS
Funmedia
mc2
Edunews.pl
Dr hab. inż. Janusz Morbitzer profesor nadzw. UP Kraków
MotionTV
EduFakty – Uczę Nowocześnie
MERU
UMiG Września
Grzegorz Kaczmarek
Wiesława Kopf
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Arkadiusz Stefan
Maciej Suchodolski
Witold Kołodziejczyk
SGP
Edukacja i Dialog
Marta Szłapka
Marzena Żylińska
EDUKA
Apple Solution Expert – Education - główny partner
ProData
VOL efektywne ICT
Joanna Kandzia
Karolina Szulc

Zobacz relacje wideo

Zaangażowani w poprzednich edycjach

Netgear
Maksymilian Ufa
Gracjana Więckowska
MegaMatma
EduNews
Ewa Sumowska
MotionTV
Maciej Tyran
Focus
Dariusz Stachecki
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
Sebastian Wasiołka
PWN.PL
SGP
Maciej Kaczmarek
IRS
UMiG Września
Robert Celuch
Dorota Gawrońska-Popa
Fraszka edukacyjna
intel
ESRI
Marta Samulowska
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Witold Kołodziejczyk
Gazeta Szkolna
Pearson
EGIS
Przemysław Dudasz
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Edyta Wyka
Daniel Makus
Bohumir Soukup
NOVOTechnologies
Helion
GWO
YDP
PTI, ECDL
Jan Madey
Edukacja i Dialog
eTwinning
Anna Kowalczyk

netgear

Najczęściej wybierana sieć WiFi w Pilotażu Cyfrowa Szkoła

Odsłon artykułów:
326948

Odwiedza nas 247 gości oraz 0 użytkowników.