baner

Prev Next
Monika Walkowiak
Robert Celuch
Barbara Halska
Edunews.pl
Anna Grzegory
Joanna Apanasewicz
Radek Brzózka
Rafał M. Socha
Bartosz Chwiłkowski
LOFI ROBOT
Microsoft
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni
WIERZBICKI JANUSZ S.
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
apki.org
Anna Nowicka
Małgorzata Kasperczakowa
CISCO Meraki
INEA
Wielkopolski Kurator Oświaty
PROKSER
INTON Grzegorz Jóźwiak - agencja reklamowa
Magazyn „Pieniądze są Dla Szkoły”
Squla
Wylicz nagrodę
Dorota Czech-Czerniak
krachdevs.io
Radio Września
copy service
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształacących we Wrześni
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
Prof. dr hab. Stanisław Dylak
Monster & Devices
Jan Madey
Monika Zwierko
PTI, ECDL
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Ogólnopolska Akademia Programowania
Paweł Grześkowiak
Adam Jurkiewicz
Prof. Maciej Marek Sysło
Fundacja Uniwersytet  Dzieci
Stowarzyszenie TALENT
IRS - Image Recording Solutions
Artur Rudnicki
Marta Florkiewicz-Borkowska
Dariusz Stachecki
YoungFace.TV
Teletronik
Apple Solution Expert – Education - główny partner
INTEL
Jacek Kawałek
Agencja Pracy Twórczej
Ola Zdzarska
Edu Style
IT w Edukacji
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
NOVOTechnologies
Natalia Iwan
Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
Wojciech Zięba
UMiG Września
Paweł Grześkowiak
Bohumir Soukup
Profesor Krzysztof Diks
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Edukacja i Dialog
ABIX Linuksowe Systemy Wspomagania Biznesu
Samsung Mistrzowie Kodowania
Dariusz Andrzejewski
Learnetic S.A.
Wonder Workshop
TP-Link
Małgorzata  Rożyńska
INTON studio - fotografia i film

Stowarzyszenie TALENT

Rate this item
(0 votes)

Misja

Misją Stowarzyszenia TALENT jest tworzenie warunków dla integralnego rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie. Odkrywamy, wspieramy i promujemy talenty, których potrzebuje Polska i współczesny świat. Naszą dumą i radością jest każdy młody człowiek, którego pasję stanowi zdobywanie wiedzy i “programowanie” własnej przyszłości dla dobra rodziny, narodu i globalnego społeczeństwa.
Cele i formy działań

 

Wyzwania, którym staramy się sprostać to:

kształcenie kultury matematycznej i informatycznej;
kształtowanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów;
rozwój kompetencji w zakresie myślenia algorytmicznego;
stymulowanie woli i determinacji w kierunku permanentnego samokształcenia;
rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny własnych osiągnięć;
wzmacnianie odporności psychicznej, emocjonalnej i fizycznej;
kształtowanie etycznej postawy życiowej;
krzewienie zamiłowania do rodzimej kultury i tradycji;
upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku a także kształtowanie świadomości ekologicznej.
Zdania te realizowane są w szczególności poprzez:

organizowanie obozów naukowych, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, konkursów i pozostałych form edukacji w zakresie informatyki i matematyki oraz przedmiotów uzupełniających;
zakładanie, prowadzenie, i wspieranie kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, szkół;
tworzenie, prowadzenie, i wspieranie placówek, programów, projektów edukacyjnych i wychowawczych;
budowanie i utrzymywanie obiektów szkoleniowych, edukacyjnych, sportowych;
organizowanie zbiórek pieniężnych i akcji charytatywnych;
przeprowadzanie konkursów, ustanawianie nagród, fundowanie stypendiów dla osób, grup, instytucji, firm i środowisk;
działalność wydawniczą i medialną;
utrzymywanie współpracy i kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Organy Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Ryszard Szubartowski – Prezes
Grzegorz Urgacz – Wiceprezes
Marta Kwaśnik – członek Zarządu
Organem nadzorczym jest Komisja Rewizyjna w składzie:
Adam Dzedzej
Maciej Langowski
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Nadzór nad działaniem Stowarzyszenia pełni Prezydent Miasta Gdyni.
Możesz skorzystać

Osobami, które w pierwszym rzędzie mogą skorzystać z działalności Stowarzyszenia są młodzi ludzie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, wykazujący zainteresowanie i uzdolnienia informatyczne. Dzięki zetknięciu z nauczaniem metodą Szubartowskiego a także mobilizacji ze strony rówieśników o podobnych zainteresowaniach, mają szansę dołączyć do grona laureatów krajowych i międzynarodowych olimpiad informatycznych. Ponadto otrzymają wiedzę i motywację w kierunku świadomego planowania własnego rozwoju i przyszłości zawodowej, która pozwoli im na osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku pracy. Dokona się to dzięki wsparciu ze strony wykwalifikowanych nauczycieli, trenerów, psychologów i wychowawców.Zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem mogą być również nauczyciele informatyki, pragnący doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z utalentowaną młodzieżą. Chętnie dzielimy się doświadczeniami i umiejętnościami kształcenia przyszłych mistrzów programowania. Zapraszamy także do współpracy placówki szkolne, które pragną podnosić u siebie poziom kształcenia informatycznego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub elektroniczny. Aktualne informacje o poszczególnych formach działalności Stowarzyszenia umieszczane są na stronie internetowej.

Możesz pomóc

O kontakt prosimy także wszystkie osoby, firmy lub instytucje, którym bliska jest idea rozwoju młodych talentów informatycznych. Jest wiele sposobów w jakie możesz wesprzeć działanie Stowarzyszenia. Od wolontariatu, poprzez mecenat, darczyństwo rzeczowe, sponsoring a także patronat medialny. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, uzdolniona młodzież nie będzie musiała szukać pomyślności na ścieżkach emigracji “za chlebem”. Znajdzie ją poprzez aktywne zaangażowanie się w rozwój własnych talentów na ojczystej ziemi.

Additional Info

Read 14189 times
FOCUS
ProData
PTI, ECDL
Grzegorz Kaczmarek
Edukacja i Dialog
eTwinning
Karolina Szulc
Apple Solution Expert – Education - główny partner
Bohumir Soukup
MotionTV
Young Digital Planet SA
TVP Poznań
UMiG Września
Dr hab. inż. Janusz Morbitzer profesor nadzw. UP Kraków
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Maciej Suchodolski
IT w Edukacji
Joanna Kandzia
Partner społecznościowy: Superbelfrzy RP
VOL efektywne ICT
MERU
Edu Style
Jerzy Dengler
Marzena Żylińska
INTON - reklama i multimedia
Barbara Halska
IRS
Edunews.pl
Witold Kołodziejczyk
SGP
EduFakty – Uczę Nowocześnie
mc2
EDUKA
SWOI
Marta Szłapka
Funmedia
Arkadiusz Stefan
Wiesława Kopf

Zobacz relacje wideo

Zaangażowani w poprzednich edycjach

Gazeta Szkolna
Focus
Marta Samulowska
UMiG Września
Dariusz Stachecki
PTI, ECDL
Edukacja i Dialog
Jan Madey
Bohumir Soukup
EGIS
Fraszka edukacyjna
GWO
Maksymilian Ufa
Daniel Makus
Edyta Wyka
Ewa Sumowska
PWN.PL
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
Sebastian Wasiołka
IRS
Anna Kowalczyk
NOVOTechnologies
YDP
MegaMatma
Netgear
EduNews
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Witold Kołodziejczyk
ESRI
MotionTV
eTwinning
Maciej Tyran
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Maciej Kaczmarek
intel
Dorota Gawrońska-Popa
Gracjana Więckowska
Robert Celuch
Helion
SGP
Pearson
Przemysław Dudasz

netgear

Najczęściej wybierana sieć WiFi w Pilotażu Cyfrowa Szkoła

Odsłon artykułów:
495811

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.