baner

Prev Next
Edunews.pl
WIERZBICKI JANUSZ S.
Radio Września
TP-Link
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni
Ogólnopolska Akademia Programowania
INTEL
Profesor Krzysztof Diks
Paweł Grześkowiak
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształacących we Wrześni
Stowarzyszenie TALENT
Edukacja i Dialog
Radek Brzózka
INTON studio - fotografia i film
Bohumir Soukup
Adam Jurkiewicz
ABIX Linuksowe Systemy Wspomagania Biznesu
YoungFace.TV
Wojciech Zięba
Wonder Workshop
Monika Walkowiak
Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
Monster & Devices
Prof. Maciej Marek Sysło
Artur Rudnicki
Natalia Iwan
Joanna Apanasewicz
Apple Solution Expert – Education - główny partner
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
INEA
CISCO Meraki
Anna Nowicka
UMiG Września
krachdevs.io
Squla
Anna Grzegory
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
Learnetic S.A.
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Jan Madey
Edu Style
Dariusz Stachecki
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
Wielkopolski Kurator Oświaty
apki.org
Paweł Grześkowiak
IT w Edukacji
INTON Grzegorz Jóźwiak - agencja reklamowa
PROKSER
Teletronik
Magazyn „Pieniądze są Dla Szkoły”
Robert Celuch
Marta Florkiewicz-Borkowska
Ola Zdzarska
IRS - Image Recording Solutions
Małgorzata  Rożyńska
Wylicz nagrodę
Samsung Mistrzowie Kodowania
Małgorzata Kasperczakowa
Jacek Kawałek
Agencja Pracy Twórczej
Prof. dr hab. Stanisław Dylak
copy service
Barbara Halska
NOVOTechnologies
Bartosz Chwiłkowski
PTI, ECDL
Microsoft
LOFI ROBOT
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Fundacja Uniwersytet  Dzieci
Rafał M. Socha
Monika Zwierko
Dariusz Andrzejewski
Dorota Czech-Czerniak

Stowarzyszenie TALENT

Rate this item
(0 votes)

Misja

Misją Stowarzyszenia TALENT jest tworzenie warunków dla integralnego rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie. Odkrywamy, wspieramy i promujemy talenty, których potrzebuje Polska i współczesny świat. Naszą dumą i radością jest każdy młody człowiek, którego pasję stanowi zdobywanie wiedzy i “programowanie” własnej przyszłości dla dobra rodziny, narodu i globalnego społeczeństwa.
Cele i formy działań

 

Wyzwania, którym staramy się sprostać to:

kształcenie kultury matematycznej i informatycznej;
kształtowanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów;
rozwój kompetencji w zakresie myślenia algorytmicznego;
stymulowanie woli i determinacji w kierunku permanentnego samokształcenia;
rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny własnych osiągnięć;
wzmacnianie odporności psychicznej, emocjonalnej i fizycznej;
kształtowanie etycznej postawy życiowej;
krzewienie zamiłowania do rodzimej kultury i tradycji;
upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku a także kształtowanie świadomości ekologicznej.
Zdania te realizowane są w szczególności poprzez:

organizowanie obozów naukowych, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, konkursów i pozostałych form edukacji w zakresie informatyki i matematyki oraz przedmiotów uzupełniających;
zakładanie, prowadzenie, i wspieranie kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, szkół;
tworzenie, prowadzenie, i wspieranie placówek, programów, projektów edukacyjnych i wychowawczych;
budowanie i utrzymywanie obiektów szkoleniowych, edukacyjnych, sportowych;
organizowanie zbiórek pieniężnych i akcji charytatywnych;
przeprowadzanie konkursów, ustanawianie nagród, fundowanie stypendiów dla osób, grup, instytucji, firm i środowisk;
działalność wydawniczą i medialną;
utrzymywanie współpracy i kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Organy Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Ryszard Szubartowski – Prezes
Grzegorz Urgacz – Wiceprezes
Marta Kwaśnik – członek Zarządu
Organem nadzorczym jest Komisja Rewizyjna w składzie:
Adam Dzedzej
Maciej Langowski
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Nadzór nad działaniem Stowarzyszenia pełni Prezydent Miasta Gdyni.
Możesz skorzystać

Osobami, które w pierwszym rzędzie mogą skorzystać z działalności Stowarzyszenia są młodzi ludzie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, wykazujący zainteresowanie i uzdolnienia informatyczne. Dzięki zetknięciu z nauczaniem metodą Szubartowskiego a także mobilizacji ze strony rówieśników o podobnych zainteresowaniach, mają szansę dołączyć do grona laureatów krajowych i międzynarodowych olimpiad informatycznych. Ponadto otrzymają wiedzę i motywację w kierunku świadomego planowania własnego rozwoju i przyszłości zawodowej, która pozwoli im na osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku pracy. Dokona się to dzięki wsparciu ze strony wykwalifikowanych nauczycieli, trenerów, psychologów i wychowawców.Zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem mogą być również nauczyciele informatyki, pragnący doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z utalentowaną młodzieżą. Chętnie dzielimy się doświadczeniami i umiejętnościami kształcenia przyszłych mistrzów programowania. Zapraszamy także do współpracy placówki szkolne, które pragną podnosić u siebie poziom kształcenia informatycznego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub elektroniczny. Aktualne informacje o poszczególnych formach działalności Stowarzyszenia umieszczane są na stronie internetowej.

Możesz pomóc

O kontakt prosimy także wszystkie osoby, firmy lub instytucje, którym bliska jest idea rozwoju młodych talentów informatycznych. Jest wiele sposobów w jakie możesz wesprzeć działanie Stowarzyszenia. Od wolontariatu, poprzez mecenat, darczyństwo rzeczowe, sponsoring a także patronat medialny. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, uzdolniona młodzież nie będzie musiała szukać pomyślności na ścieżkach emigracji “za chlebem”. Znajdzie ją poprzez aktywne zaangażowanie się w rozwój własnych talentów na ojczystej ziemi.

Additional Info

Read 16848 times
Marta Szłapka
EDUKA
eTwinning
INTON - reklama i multimedia
Edu Style
Partner społecznościowy: Superbelfrzy RP
Witold Kołodziejczyk
Arkadiusz Stefan
Bohumir Soukup
Jerzy Dengler
Edukacja i Dialog
EduFakty – Uczę Nowocześnie
Karolina Szulc
Apple Solution Expert – Education - główny partner
Barbara Halska
FOCUS
VOL efektywne ICT
SGP
Edunews.pl
Marzena Żylińska
IRS
Grzegorz Kaczmarek
MERU
UMiG Września
Funmedia
TVP Poznań
Young Digital Planet SA
MotionTV
PTI, ECDL
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ProData
Maciej Suchodolski
mc2
Wiesława Kopf
Dr hab. inż. Janusz Morbitzer profesor nadzw. UP Kraków
IT w Edukacji
Joanna Kandzia
SWOI

Zobacz relacje wideo

Zaangażowani w poprzednich edycjach

YDP
Gracjana Więckowska
Fraszka edukacyjna
Helion
NOVOTechnologies
Marta Samulowska
Gazeta Szkolna
intel
Przemysław Dudasz
Jan Madey
PTI, ECDL
Maksymilian Ufa
EGIS
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
Daniel Makus
Netgear
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Maciej Kaczmarek
PWN.PL
Edyta Wyka
Robert Celuch
Sebastian Wasiołka
Dariusz Stachecki
EduNews
Witold Kołodziejczyk
UMiG Września
MegaMatma
SGP
eTwinning
Dorota Gawrońska-Popa
Maciej Tyran
Ewa Sumowska
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
ESRI
GWO
IRS
Edukacja i Dialog
Bohumir Soukup
Focus
MotionTV
Anna Kowalczyk
Pearson

netgear

Najczęściej wybierana sieć WiFi w Pilotażu Cyfrowa Szkoła

Odsłon artykułów:
555110

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.