baner

Prev Next
WIERZBICKI JANUSZ S.
Edunews.pl
Dariusz Andrzejewski
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
ABIX Linuksowe Systemy Wspomagania Biznesu
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształacących we Wrześni
Wylicz nagrodę
Profesor Krzysztof Diks
copy service
INTON Grzegorz Jóźwiak - agencja reklamowa
CISCO Meraki
Bartosz Chwiłkowski
Prof. Maciej Marek Sysło
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
INEA
Learnetic S.A.
krachdevs.io
Monster & Devices
Stowarzyszenie TALENT
Agencja Pracy Twórczej
Małgorzata  Rożyńska
Bohumir Soukup
NOVOTechnologies
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
INTEL
Wonder Workshop
PROKSER
Magazyn „Pieniądze są Dla Szkoły”
Jan Madey
Paweł Grześkowiak
LOFI ROBOT
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni
Anna Grzegory
Barbara Halska
Artur Rudnicki
Wojciech Zięba
Radio Września
Natalia Iwan
Samsung Mistrzowie Kodowania
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Dariusz Stachecki
Anna Nowicka
Monika Walkowiak
YoungFace.TV
TP-Link
Adam Jurkiewicz
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Ola Zdzarska
Apple Solution Expert – Education - główny partner
apki.org
Joanna Apanasewicz
Paweł Grześkowiak
Edukacja i Dialog
Jacek Kawałek
PTI, ECDL
UMiG Września
Marta Florkiewicz-Borkowska
INTON studio - fotografia i film
Microsoft
Squla
Prof. dr hab. Stanisław Dylak
Rafał M. Socha
Ogólnopolska Akademia Programowania
Radek Brzózka
Teletronik
Małgorzata Kasperczakowa
Robert Celuch
IT w Edukacji
Fundacja Uniwersytet  Dzieci
IRS - Image Recording Solutions
Monika Zwierko
Dorota Czech-Czerniak
Wielkopolski Kurator Oświaty
Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
Edu Style

Stowarzyszenie TALENT

Rate this item
(0 votes)

Misja

Misją Stowarzyszenia TALENT jest tworzenie warunków dla integralnego rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie. Odkrywamy, wspieramy i promujemy talenty, których potrzebuje Polska i współczesny świat. Naszą dumą i radością jest każdy młody człowiek, którego pasję stanowi zdobywanie wiedzy i “programowanie” własnej przyszłości dla dobra rodziny, narodu i globalnego społeczeństwa.
Cele i formy działań

 

Wyzwania, którym staramy się sprostać to:

kształcenie kultury matematycznej i informatycznej;
kształtowanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów;
rozwój kompetencji w zakresie myślenia algorytmicznego;
stymulowanie woli i determinacji w kierunku permanentnego samokształcenia;
rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny własnych osiągnięć;
wzmacnianie odporności psychicznej, emocjonalnej i fizycznej;
kształtowanie etycznej postawy życiowej;
krzewienie zamiłowania do rodzimej kultury i tradycji;
upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku a także kształtowanie świadomości ekologicznej.
Zdania te realizowane są w szczególności poprzez:

organizowanie obozów naukowych, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, konkursów i pozostałych form edukacji w zakresie informatyki i matematyki oraz przedmiotów uzupełniających;
zakładanie, prowadzenie, i wspieranie kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, szkół;
tworzenie, prowadzenie, i wspieranie placówek, programów, projektów edukacyjnych i wychowawczych;
budowanie i utrzymywanie obiektów szkoleniowych, edukacyjnych, sportowych;
organizowanie zbiórek pieniężnych i akcji charytatywnych;
przeprowadzanie konkursów, ustanawianie nagród, fundowanie stypendiów dla osób, grup, instytucji, firm i środowisk;
działalność wydawniczą i medialną;
utrzymywanie współpracy i kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Organy Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Ryszard Szubartowski – Prezes
Grzegorz Urgacz – Wiceprezes
Marta Kwaśnik – członek Zarządu
Organem nadzorczym jest Komisja Rewizyjna w składzie:
Adam Dzedzej
Maciej Langowski
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Nadzór nad działaniem Stowarzyszenia pełni Prezydent Miasta Gdyni.
Możesz skorzystać

Osobami, które w pierwszym rzędzie mogą skorzystać z działalności Stowarzyszenia są młodzi ludzie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, wykazujący zainteresowanie i uzdolnienia informatyczne. Dzięki zetknięciu z nauczaniem metodą Szubartowskiego a także mobilizacji ze strony rówieśników o podobnych zainteresowaniach, mają szansę dołączyć do grona laureatów krajowych i międzynarodowych olimpiad informatycznych. Ponadto otrzymają wiedzę i motywację w kierunku świadomego planowania własnego rozwoju i przyszłości zawodowej, która pozwoli im na osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku pracy. Dokona się to dzięki wsparciu ze strony wykwalifikowanych nauczycieli, trenerów, psychologów i wychowawców.Zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem mogą być również nauczyciele informatyki, pragnący doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z utalentowaną młodzieżą. Chętnie dzielimy się doświadczeniami i umiejętnościami kształcenia przyszłych mistrzów programowania. Zapraszamy także do współpracy placówki szkolne, które pragną podnosić u siebie poziom kształcenia informatycznego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub elektroniczny. Aktualne informacje o poszczególnych formach działalności Stowarzyszenia umieszczane są na stronie internetowej.

Możesz pomóc

O kontakt prosimy także wszystkie osoby, firmy lub instytucje, którym bliska jest idea rozwoju młodych talentów informatycznych. Jest wiele sposobów w jakie możesz wesprzeć działanie Stowarzyszenia. Od wolontariatu, poprzez mecenat, darczyństwo rzeczowe, sponsoring a także patronat medialny. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, uzdolniona młodzież nie będzie musiała szukać pomyślności na ścieżkach emigracji “za chlebem”. Znajdzie ją poprzez aktywne zaangażowanie się w rozwój własnych talentów na ojczystej ziemi.

Additional Info

Read 8460 times
Grzegorz Kaczmarek
EduFakty – Uczę Nowocześnie
Apple Solution Expert – Education - główny partner
Joanna Kandzia
mc2
Bohumir Soukup
Partner społecznościowy: Superbelfrzy RP
Dr hab. inż. Janusz Morbitzer profesor nadzw. UP Kraków
Marta Szłapka
IT w Edukacji
Edunews.pl
Edu Style
Wiesława Kopf
MERU
EDUKA
Karolina Szulc
Marzena Żylińska
SWOI
Young Digital Planet SA
VOL efektywne ICT
Witold Kołodziejczyk
ProData
PTI, ECDL
Maciej Suchodolski
TVP Poznań
MotionTV
IRS
Arkadiusz Stefan
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
eTwinning
INTON - reklama i multimedia
Funmedia
FOCUS
Edukacja i Dialog
Barbara Halska
Jerzy Dengler
SGP
UMiG Września

Zobacz relacje wideo

Zaangażowani w poprzednich edycjach

Edyta Wyka
Jan Madey
Maksymilian Ufa
EGIS
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
GWO
Gazeta Szkolna
Anna Kowalczyk
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Ewa Sumowska
Bohumir Soukup
Netgear
Robert Celuch
Maciej Tyran
UMiG Września
Dariusz Stachecki
Gracjana Więckowska
PTI, ECDL
Dorota Gawrońska-Popa
MegaMatma
Edukacja i Dialog
NOVOTechnologies
PWN.PL
EduNews
MotionTV
Marta Samulowska
Pearson
Przemysław Dudasz
Daniel Makus
ESRI
Helion
eTwinning
intel
IRS
Focus
Witold Kołodziejczyk
Fraszka edukacyjna
YDP
Maciej Kaczmarek
Sebastian Wasiołka
SGP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

netgear

Najczęściej wybierana sieć WiFi w Pilotażu Cyfrowa Szkoła

Odsłon artykułów:
373477

Odwiedza nas 256 gości oraz 0 użytkowników.