baner

Prev Next
Profesor Krzysztof Diks
Samsung Mistrzowie Kodowania
Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
Paweł Grześkowiak
Wielkopolski Kurator Oświaty
Barbara Halska
Artur Rudnicki
Robert Celuch
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Agencja Pracy Twórczej
Magazyn „Pieniądze są Dla Szkoły”
Edunews.pl
Bohumir Soukup
Adam Jurkiewicz
Ogólnopolska Akademia Programowania
Teletronik
Anna Grzegory
Wojciech Zięba
Apple Solution Expert – Education - główny partner
Microsoft
INEA
LOFI ROBOT
Monika Walkowiak
PROKSER
Jan Madey
NOVOTechnologies
Squla
INTON studio - fotografia i film
Marta Florkiewicz-Borkowska
Małgorzata Kasperczakowa
IRS - Image Recording Solutions
Stowarzyszenie TALENT
Wonder Workshop
Bartosz Chwiłkowski
Paweł Grześkowiak
Monster & Devices
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
INTON Grzegorz Jóźwiak - agencja reklamowa
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
Ola Zdzarska
Jacek Kawałek
Fundacja Uniwersytet  Dzieci
INTEL
Radek Brzózka
Joanna Apanasewicz
Małgorzata  Rożyńska
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
IT w Edukacji
Edukacja i Dialog
Dorota Czech-Czerniak
Edu Style
TP-Link
Monika Zwierko
Rafał M. Socha
Natalia Iwan
Dariusz Andrzejewski
Wylicz nagrodę
Prof. Maciej Marek Sysło
copy service
Anna Nowicka
CISCO Meraki
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Dariusz Stachecki
krachdevs.io
Radio Września
Prof. dr hab. Stanisław Dylak
PTI, ECDL
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształacących we Wrześni
Learnetic S.A.
ABIX Linuksowe Systemy Wspomagania Biznesu
WIERZBICKI JANUSZ S.
UMiG Września
YoungFace.TV
apki.org

Stowarzyszenie TALENT

Rate this item
(0 votes)

Misja

Misją Stowarzyszenia TALENT jest tworzenie warunków dla integralnego rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie. Odkrywamy, wspieramy i promujemy talenty, których potrzebuje Polska i współczesny świat. Naszą dumą i radością jest każdy młody człowiek, którego pasję stanowi zdobywanie wiedzy i “programowanie” własnej przyszłości dla dobra rodziny, narodu i globalnego społeczeństwa.
Cele i formy działań

 

Wyzwania, którym staramy się sprostać to:

kształcenie kultury matematycznej i informatycznej;
kształtowanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów;
rozwój kompetencji w zakresie myślenia algorytmicznego;
stymulowanie woli i determinacji w kierunku permanentnego samokształcenia;
rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny własnych osiągnięć;
wzmacnianie odporności psychicznej, emocjonalnej i fizycznej;
kształtowanie etycznej postawy życiowej;
krzewienie zamiłowania do rodzimej kultury i tradycji;
upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku a także kształtowanie świadomości ekologicznej.
Zdania te realizowane są w szczególności poprzez:

organizowanie obozów naukowych, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, konkursów i pozostałych form edukacji w zakresie informatyki i matematyki oraz przedmiotów uzupełniających;
zakładanie, prowadzenie, i wspieranie kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, szkół;
tworzenie, prowadzenie, i wspieranie placówek, programów, projektów edukacyjnych i wychowawczych;
budowanie i utrzymywanie obiektów szkoleniowych, edukacyjnych, sportowych;
organizowanie zbiórek pieniężnych i akcji charytatywnych;
przeprowadzanie konkursów, ustanawianie nagród, fundowanie stypendiów dla osób, grup, instytucji, firm i środowisk;
działalność wydawniczą i medialną;
utrzymywanie współpracy i kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Organy Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Ryszard Szubartowski – Prezes
Grzegorz Urgacz – Wiceprezes
Marta Kwaśnik – członek Zarządu
Organem nadzorczym jest Komisja Rewizyjna w składzie:
Adam Dzedzej
Maciej Langowski
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Nadzór nad działaniem Stowarzyszenia pełni Prezydent Miasta Gdyni.
Możesz skorzystać

Osobami, które w pierwszym rzędzie mogą skorzystać z działalności Stowarzyszenia są młodzi ludzie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, wykazujący zainteresowanie i uzdolnienia informatyczne. Dzięki zetknięciu z nauczaniem metodą Szubartowskiego a także mobilizacji ze strony rówieśników o podobnych zainteresowaniach, mają szansę dołączyć do grona laureatów krajowych i międzynarodowych olimpiad informatycznych. Ponadto otrzymają wiedzę i motywację w kierunku świadomego planowania własnego rozwoju i przyszłości zawodowej, która pozwoli im na osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku pracy. Dokona się to dzięki wsparciu ze strony wykwalifikowanych nauczycieli, trenerów, psychologów i wychowawców.Zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem mogą być również nauczyciele informatyki, pragnący doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z utalentowaną młodzieżą. Chętnie dzielimy się doświadczeniami i umiejętnościami kształcenia przyszłych mistrzów programowania. Zapraszamy także do współpracy placówki szkolne, które pragną podnosić u siebie poziom kształcenia informatycznego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub elektroniczny. Aktualne informacje o poszczególnych formach działalności Stowarzyszenia umieszczane są na stronie internetowej.

Możesz pomóc

O kontakt prosimy także wszystkie osoby, firmy lub instytucje, którym bliska jest idea rozwoju młodych talentów informatycznych. Jest wiele sposobów w jakie możesz wesprzeć działanie Stowarzyszenia. Od wolontariatu, poprzez mecenat, darczyństwo rzeczowe, sponsoring a także patronat medialny. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, uzdolniona młodzież nie będzie musiała szukać pomyślności na ścieżkach emigracji “za chlebem”. Znajdzie ją poprzez aktywne zaangażowanie się w rozwój własnych talentów na ojczystej ziemi.

Additional Info

Read 7890 times
SWOI
Bohumir Soukup
FOCUS
Marzena Żylińska
Barbara Halska
ProData
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Edu Style
VOL efektywne ICT
Karolina Szulc
INTON - reklama i multimedia
IRS
Arkadiusz Stefan
Apple Solution Expert – Education - główny partner
Maciej Suchodolski
Wiesława Kopf
Dr hab. inż. Janusz Morbitzer profesor nadzw. UP Kraków
EduFakty – Uczę Nowocześnie
Joanna Kandzia
Marta Szłapka
Witold Kołodziejczyk
Partner społecznościowy: Superbelfrzy RP
Young Digital Planet SA
MERU
EDUKA
TVP Poznań
PTI, ECDL
eTwinning
Edunews.pl
Funmedia
mc2
Grzegorz Kaczmarek
MotionTV
Edukacja i Dialog
IT w Edukacji
Jerzy Dengler
UMiG Września
SGP

Zobacz relacje wideo

Zaangażowani w poprzednich edycjach

Dariusz Stachecki
Maciej Kaczmarek
EGIS
Edyta Wyka
Witold Kołodziejczyk
Jan Madey
Netgear
IRS
Bohumir Soukup
Maksymilian Ufa
Sebastian Wasiołka
Fraszka edukacyjna
intel
Maciej Tyran
SGP
MotionTV
Daniel Makus
Edukacja i Dialog
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
Ewa Sumowska
UMiG Września
Gazeta Szkolna
MegaMatma
PWN.PL
Przemysław Dudasz
YDP
ESRI
Anna Kowalczyk
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
EduNews
Robert Celuch
Dorota Gawrońska-Popa
Pearson
Focus
NOVOTechnologies
eTwinning
PTI, ECDL
GWO
Marta Samulowska
Gracjana Więckowska
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Helion

netgear

Najczęściej wybierana sieć WiFi w Pilotażu Cyfrowa Szkoła

Odsłon artykułów:
362093

Odwiedza nas 138 gości oraz 0 użytkowników.