baner

Prev Next
Samsung Mistrzowie Kodowania
Stowarzyszenie TALENT
Wojciech Zięba
INTEL
Edunews.pl
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni
WIERZBICKI JANUSZ S.
Jacek Kawałek
krachdevs.io
INEA
Wylicz nagrodę
IRS - Image Recording Solutions
Prof. dr hab. Stanisław Dylak
Wielkopolski Kurator Oświaty
Małgorzata Kasperczakowa
Rafał M. Socha
Learnetic S.A.
Microsoft
Joanna Apanasewicz
copy service
Marta Florkiewicz-Borkowska
Adam Jurkiewicz
NOVOTechnologies
Fundacja Uniwersytet  Dzieci
Anna Nowicka
Anna Grzegory
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Dariusz Stachecki
Dariusz Andrzejewski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
CISCO Meraki
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Wonder Workshop
Robert Celuch
Teletronik
Profesor Krzysztof Diks
Squla
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Apple Solution Expert – Education - główny partner
INTON studio - fotografia i film
PTI, ECDL
apki.org
YoungFace.TV
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształacących we Wrześni
Monika Walkowiak
Paweł Grześkowiak
Bohumir Soukup
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
ABIX Linuksowe Systemy Wspomagania Biznesu
Dorota Czech-Czerniak
Magazyn „Pieniądze są Dla Szkoły”
Prof. Maciej Marek Sysło
Agencja Pracy Twórczej
Edukacja i Dialog
UMiG Września
IT w Edukacji
Barbara Halska
Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
LOFI ROBOT
PROKSER
Ogólnopolska Akademia Programowania
INTON Grzegorz Jóźwiak - agencja reklamowa
Radio Września
Paweł Grześkowiak
Natalia Iwan
Monster & Devices
Małgorzata  Rożyńska
Radek Brzózka
TP-Link
Ola Zdzarska
Edu Style
Bartosz Chwiłkowski
Jan Madey
Monika Zwierko
Artur Rudnicki

Stowarzyszenie TALENT

Rate this item
(0 votes)

Misja

Misją Stowarzyszenia TALENT jest tworzenie warunków dla integralnego rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie. Odkrywamy, wspieramy i promujemy talenty, których potrzebuje Polska i współczesny świat. Naszą dumą i radością jest każdy młody człowiek, którego pasję stanowi zdobywanie wiedzy i “programowanie” własnej przyszłości dla dobra rodziny, narodu i globalnego społeczeństwa.
Cele i formy działań

 

Wyzwania, którym staramy się sprostać to:

kształcenie kultury matematycznej i informatycznej;
kształtowanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów;
rozwój kompetencji w zakresie myślenia algorytmicznego;
stymulowanie woli i determinacji w kierunku permanentnego samokształcenia;
rozwijanie umiejętności obiektywnej oceny własnych osiągnięć;
wzmacnianie odporności psychicznej, emocjonalnej i fizycznej;
kształtowanie etycznej postawy życiowej;
krzewienie zamiłowania do rodzimej kultury i tradycji;
upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku a także kształtowanie świadomości ekologicznej.
Zdania te realizowane są w szczególności poprzez:

organizowanie obozów naukowych, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, konkursów i pozostałych form edukacji w zakresie informatyki i matematyki oraz przedmiotów uzupełniających;
zakładanie, prowadzenie, i wspieranie kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, szkół;
tworzenie, prowadzenie, i wspieranie placówek, programów, projektów edukacyjnych i wychowawczych;
budowanie i utrzymywanie obiektów szkoleniowych, edukacyjnych, sportowych;
organizowanie zbiórek pieniężnych i akcji charytatywnych;
przeprowadzanie konkursów, ustanawianie nagród, fundowanie stypendiów dla osób, grup, instytucji, firm i środowisk;
działalność wydawniczą i medialną;
utrzymywanie współpracy i kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Organy Stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Ryszard Szubartowski – Prezes
Grzegorz Urgacz – Wiceprezes
Marta Kwaśnik – członek Zarządu
Organem nadzorczym jest Komisja Rewizyjna w składzie:
Adam Dzedzej
Maciej Langowski
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Nadzór nad działaniem Stowarzyszenia pełni Prezydent Miasta Gdyni.
Możesz skorzystać

Osobami, które w pierwszym rzędzie mogą skorzystać z działalności Stowarzyszenia są młodzi ludzie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, wykazujący zainteresowanie i uzdolnienia informatyczne. Dzięki zetknięciu z nauczaniem metodą Szubartowskiego a także mobilizacji ze strony rówieśników o podobnych zainteresowaniach, mają szansę dołączyć do grona laureatów krajowych i międzynarodowych olimpiad informatycznych. Ponadto otrzymają wiedzę i motywację w kierunku świadomego planowania własnego rozwoju i przyszłości zawodowej, która pozwoli im na osiągnięcie wysokiej pozycji na rynku pracy. Dokona się to dzięki wsparciu ze strony wykwalifikowanych nauczycieli, trenerów, psychologów i wychowawców.Zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem mogą być również nauczyciele informatyki, pragnący doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z utalentowaną młodzieżą. Chętnie dzielimy się doświadczeniami i umiejętnościami kształcenia przyszłych mistrzów programowania. Zapraszamy także do współpracy placówki szkolne, które pragną podnosić u siebie poziom kształcenia informatycznego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub elektroniczny. Aktualne informacje o poszczególnych formach działalności Stowarzyszenia umieszczane są na stronie internetowej.

Możesz pomóc

O kontakt prosimy także wszystkie osoby, firmy lub instytucje, którym bliska jest idea rozwoju młodych talentów informatycznych. Jest wiele sposobów w jakie możesz wesprzeć działanie Stowarzyszenia. Od wolontariatu, poprzez mecenat, darczyństwo rzeczowe, sponsoring a także patronat medialny. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, uzdolniona młodzież nie będzie musiała szukać pomyślności na ścieżkach emigracji “za chlebem”. Znajdzie ją poprzez aktywne zaangażowanie się w rozwój własnych talentów na ojczystej ziemi.

Additional Info

Read 11612 times
Arkadiusz Stefan
INTON - reklama i multimedia
IRS
Funmedia
Apple Solution Expert – Education - główny partner
Barbara Halska
MotionTV
Jerzy Dengler
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
UMiG Września
Edu Style
Joanna Kandzia
Karolina Szulc
Edunews.pl
Witold Kołodziejczyk
FOCUS
ProData
mc2
Marta Szłapka
SGP
eTwinning
Grzegorz Kaczmarek
Marzena Żylińska
TVP Poznań
Dr hab. inż. Janusz Morbitzer profesor nadzw. UP Kraków
Bohumir Soukup
Edukacja i Dialog
Partner społecznościowy: Superbelfrzy RP
Maciej Suchodolski
MERU
EDUKA
VOL efektywne ICT
Wiesława Kopf
SWOI
Young Digital Planet SA
IT w Edukacji
PTI, ECDL
EduFakty – Uczę Nowocześnie

Zobacz relacje wideo

Zaangażowani w poprzednich edycjach

Gracjana Więckowska
Netgear
MotionTV
PTI, ECDL
Focus
Dorota Gawrońska-Popa
YDP
Dariusz Stachecki
ESRI
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
Witold Kołodziejczyk
Maciej Tyran
Ewa Sumowska
EGIS
Daniel Makus
Helion
Gazeta Szkolna
Przemysław Dudasz
SSP nr 6 im Jana Pawła II we Wrześni
Marta Samulowska
Pearson
SGP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
NOVOTechnologies
intel
Bohumir Soukup
UMiG Września
Maksymilian Ufa
Sebastian Wasiołka
eTwinning
IRS
Edyta Wyka
EduNews
PWN.PL
Robert Celuch
Edukacja i Dialog
Jan Madey
Maciej Kaczmarek
Fraszka edukacyjna
MegaMatma
Anna Kowalczyk
GWO

netgear

Najczęściej wybierana sieć WiFi w Pilotażu Cyfrowa Szkoła

Odsłon artykułów:
438155

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.